Sociální bezpečí studujících na ČZU

ČZU v Praze jednoznačně odmítá jakoukoliv formu sexuálního a genderově motivovaného obtěžování, stejně jako odmítá zneužití mocenského postavení, které by ve výsledku narušovalo důstojnost osob takovým jednání dotčených. Všichni patřící do akademické obce i ostatní zaměstnaní se podílí na vytváření bezpečného prostředí a snaží se zamezit nevhodnému chování ať už vlastním příkladem, nebo nápomocí při řešení situace, pokud nevhodné chování sami pozorují nebo jsou o pomoc požádáni.

Pokud se stanete obětí nebo svědkem/svědkyní (bystander) jakéhokoli nepřijatelného chování, máte způsoby, jak se bránit nebo chránit ostatní. Zde jsou některé z hlavních aspektů sociální bezpečnosti spolu s příklady diskriminace, šikany a nepřijatelného chování, které k naší univerzitě nepatří:

Diskriminace může být založena na rase, pohlaví, sexuální orientaci, postižení, náboženství a dalších relevantních charakteristikách.

 

Rasová diskriminace:

Příklady zahrnují rasové urážky, stereotypy nebo vyloučení na základě rasy nebo etnického původu.

 

Genderová diskriminace:

To může zahrnovat nerovné zacházení, sexuální obtěžování nebo vyloučení na základě genderové identity nebo výrazu.

 

Diskriminace podle sexuální orientace:

Případy diskriminace LGBTQIA+ jednotlivých osob, jako jsou hanlivé komentáře nebo vyloučení.

Šikana a obtěžování, se může vyskytovat v různých formách, jako je verbální, fyzická nebo kyberšikana.

Slovní obtěžování:

Nadávky, urážky nebo urážlivé komentáře, které cílí na jednotlivé osoby nebo skupinu.

 

Kyber šikana:

Obtěžování prostřednictvím online platforem, včetně sociálních médií, e-mailu nebo aplikací pro zasílání zpráv.

 

Sexuální obtěžování:

Nežádoucí návrhy, komentáře nebo chování sexuální povahy, které vytvářejí nepřátelské prostředí, jako například:

 1. Nežádoucí sexuální výhody:

  To zahrnuje nevítané fyzické pokroky, jako jsou dotyky, objímání nebo líbání, stejně jako přetrvávající sexuální komentáře nebo žádosti o sexuální laskavosti.

 2. Sexuální komentáře a narážky:

  Nevhodné sexuální komentáře, vtipy nebo narážky, které vytvářejí nepřátelské nebo nepříjemné prostředí.

 3. Online obtěžování:

  Odesílání explicitních nebo nevyžádaných sexuálních zpráv, fotografií nebo videí prostřednictvím sociálních médií, e-mailu nebo jiných digitálních platforem.

 4. Quid Pro Quo obtěžování:

  Osoba s autoritou, jako je profesor, nabízející akademické výhody (např. lepší známky) výměnou za sexuální laskavosti.

 5. Sexuální napadení:

  Nedobrovolný sexuální kontakt, včetně znásilnění nebo pokusu o znásilnění, je trestným činem a závažnou formou sexuálního obtěžování.

 6. Sledování:

  Nechtěné a obsedantní pronásledování, často prostřednictvím online a offline prostředků, které může vést k pocitu neustálého ohrožení.

Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti se zaměřují na konkrétní skupiny na základě jejich charakteristik.

To zahrnuje podvádění, plagiátorství a další formy nepoctivosti. Může vytvořit nespravedlivé a nebezpečné prostředí pro všechny studující.

Jemné, často neúmyslné činy diskriminace, které přenášejí negativní stereotypy nebo předsudky. Ty mohou souviset s rasou, pohlavím, postižením nebo jinými charakteristikami.

Mějte oči otevřené – pomáhejte lidem kolem

Je důležité se o sebe vzájemně starat a pomáhat si. Promluvte si kamarádem/kamarádkou, pokud si všimnete změn v chování. Nemusí to znamenat nic, ale nikdy neuškodí projevit zájem o lidi kolem vás

Příklady změn chování obětí

 • Oběti mohou trpět úzkostí, depresí, posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a řadou dalších
  emocionálních a psychologických problémů.

 • Akademický výkon obětí může utrpět kvůli stresu a emocionálnímu obtěžování, což může vést k zameškaným hodinám, propásnutým termínům a zhoršením výsledků u zkoušek

 • Stres a úzkost vyplývající ze sexuálního obtěžování mohou mít důsledky pro fyzické zdraví, jako jsou poruchy spánku a psychosomatické projevy (bolesti hlavy, břicha) a zvýšení nemocnosti.

 • Některé oběti se mohou začít vyhýbat sociálním aktivitám a stranit se kolektivu.

Jak můžete reagovat na výše uvedené nevhodné jednání z pozice oběti anebo přihlížejícího?

LINKA BEZPEČÍ116 111 non- stop
Mail: pomoc@linkabezpeci.cz

DALŠÍ:

 • Persefona – řeší problematiku domácího a sexuálního násilí, včetně pomoci jeho obětem

 • Bílý kruh bezpečí  – pomáhá obětem trestných činů, včetně sexuálního násilí

 • proFem – pomáhá obětem sexuálního násilí, pořádá vzdělávací akce na dané téma

 • Rosa center– pomoc ženám při domácím násilí

 • Konsent– pomoc při sexuálním obtěžování

Pomoc mimo univerzitu

Nebo to nahlaste

Jsou dvě možnosti

*ČZU v souladu se směrnicí EU poskytuje možnost podání oznámení, pro které má zřízený oznamovací systém zaručující anonymitu a bezpečí, nemusíte se obávat nežádoucí reakce či postihu. Vaše oznámení bude odesláno odpovědné osobě, která opravdu může pomoci.

Oznámení můžete učinit bez stresu, s časem na promyšlení a s možností přidání příloh. Systém Vám umožní návaznou anonymní komunikaci, aktivní řešení a sledování stavu Vašeho oznámení. Reagujte však na výzvy osoby, které se snaží Vaše podání v této aplikaci řešit, bez této součinnosti a bez Vašich reakcí se řešení stává nesmírně složitým.

 

 • V oznámení musí být vždy sdělena podstata toho, co se stalo a musí být pravdivá.
 • Anonymita oznamujících je zaručena tím, že nemusíte vytvářet žádný účet, a přesto na Váš anonymní podnět budeme moci bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.
 • ČZU jako poskytovatel oznamovací platformy, ani žádné třetí strany nemají přístup k Vašim datům, které jsou uloženy na AWS. Systém je zabezpečený šifrováním E2E.
 • Pověřenou osobou, která bude oznámení prošetřovat, je první prorektor a kancléřka.

LINKA DŮVĚRY CKI

+420 284 016 666

CRISIS CENTER HOTLINE
TELEPHONE CRISIS HELP

Psychiatrická nemocnice Bohnice – krizová pomoc

 

Napiš nám na poradenstvi@czu.cz a rádi tě zapojíme