Psychologická podpora

Stojíš před důležitými osobními rozhodnutími a připadá ti, že nevíš kudy dál. Nesoustředíš se, někdy i špatně spíš, cítíš úzkost, nebo poslední dobou nemůžeš vyjít ani s lidmi kolem sebe, zkrátka potřebuješ podporu odborného psychologa a kouče.

Domluv si konzultaci

Monika Dobiášová

Jmenuji se Monika Dobiášová a vystudovala jsem jednooborovou psychologii a také dvouoborovou (učitelskou) psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Ve své dizertační práci jsem se věnovala problematice společných činností v rodině a jejich vlivu na sociální kompetence v dospělosti.

Absolvovala jsem pětiletý komplexní výcvik Umění terapie, který vychází ze systemické rodinné terapie, narativní terapie a přístupu zaměřeného na řešení. Jsem zároveň absolventkou dvouletého systemického koučovacího výcviku Věda a koučink i Inner Game koučinku, takže s vámi ráda budu pracovat třeba na konkrétních krocích k dosažení vaší vize, cílů a přání.
V průběhu své více než dvacetileté poradenské, koučovací a lektorské praxe jsem pracovala především s dospělými a dospívajícími. Podpořím vás při hledání řešení vaší situace, pomohu najít nový pohled, případně hledat nový směr nebo novou orientaci v životě.

Mimo jiné mě najdete i na IVP ČZU v Praze, kde vyučuji psychologii.
Ve své práci vycházím z Etického kodexu psychologické profese a zásad profesní mlčenlivosti.

Andrea Hlubučková

Jmenuji se Andrea Hlubučková a jsem psycholožka a psychoterapeutka. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudovala bohemistiku a poté psychologii. Komplexní psychoterapeutické vzdělání jsem získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem také absolvovala výcvik v psychodynamické psychoterapii, a spoustu dalších kurzů včetně arteterapeutických. Arteterapie je mým koníčkem. Jsem členka České asociace pro psychoterapii a ctím její Etický kodex.

Dělala jsem už mnoho různých prací, některé nebyly spojené s tímto oborem vůbec, jiné ano. Třeba jsem pracovala v terapeutickém centru s klienty s duševním onemocněním. Chystala jsem rozhovory pro televizi a dokumentární filmy, psala jsem články. Dělala jsem krizovou intervenci po telefonu, za povodní či za covidu. Od vysoké školy se pohybuji ve vzdělávání, nejdříve ve firemním, lektorovala jsem a školila, pak na soukromé vysoké škole a nyní na ČZU.

Na Institutu vzdělávání a poradenství ČZU učím psychologické předměty.
V našich sezeních se můžeme zabývat například: neurotické potíže (úzkosti, deprese, paniky, nutkavé aktivity, fobie..), poruchy pozornosti, enviromentální žal, potíže se vztahy, osobní růst. Nabízím přijetí, podporu, respekt, porozumění a pomoc při hledání řešení.

Anna Pejšková

Jmenuji se Anna Pejšková, MS.c. Bakalářský titul z jednooborové psychologie jsem získala na Univerzitě Maastricht, kde jsem vybudovala pevné základy pro porozumění lidskému chování a kognitivním procesům. Také jsem se zde naučila efektivně spolupracovat a komunikovat s lidmi v multikulturním prostředí, což mi pomáhá nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu. V tomto duchu se neslo i mé následující studium, kdy jsem na UM získala magisterský titul ve specializaci neuropsychologie, které prohloubilo mou znalost komplexního vztahu mezi mozkovými funkcemi a chováním jedince. 

 Během své akademické cesty jsem měla příležitost absolvovat odbornou stáž na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde jsem získala praktické zkušenosti v oblasti práce s lidmi, kteří trpí neurodegenerativním onemocněním. Pracovala jsem úzce s odborníky v oblasti neurologie, vedla rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky a administrovala testy k celkovému zhodnocení kognitivního stavu pacientů. Tato zkušenost upevnila mou touhu pomáhat jednotlivcům překonávat jejich osobní výzvy a duševní nepohodu. 

 Jsem odhodlaná poskytovat soucitnou a evidence-based podporu studentům, kteří čelí různým psychologickým problémům, ať už se potýkáte se stresem, úzkostí, akademickými výzvami nebo zvládáním životních změn, jsem tady pro vás. S radostí vám nabídnu pomoc a podporu přizpůsobenou vašim potřebám. Jsem zavázána dodržování etických standardů psychologické profese a zajistění maximální důvěrnosti během našich interakcí. Těším se na spolupráci s vámi na naši společnou cestu k vašemu osobnímu růstu a dosažení celkové duševní pohody.

Konzultace s psycholožkou

Na naší univerzitě je psychologické poradenství pro naše studenty zdarma.  Domluv si konzultaci přes email na konkrétní hodinu, aktuálně online. Je možné, že konzultace bude jednorázová, ale také se můžete domluvit na více setkání, nebo ti dá kontakt na jiného odborníka.   

Jak probíhá návštěva u psychologa

Kámoši, co tě podrží

Mít si s kým popovídat je skvělý prostředek, jak si udržet duševní zdraví a pohodu. Zapoj se do studentských spolků, najdi si kámoše a přestaneš mít pocit, že nic nezvládáš a na všechno jsi sám nebo sama.

Rychlá pomoc

Pokud potřebuješ rychlou pomoc, tak využij některý z odkazů na této stránce

LINKA DŮVĚRY CKI

+420 284 016 666

CRISIS CENTER HOTLINE
TELEPHONE CRISIS HELP

Psychiatrická nemocnice Bohnice – krizová pomoc

 

Napiš nám na poradenstvi@czu.cz a rádi tě zapojíme